W ramach zespołu indywidualnych kancelarii radców prawnych Kodymow I Nahajowska I Piskor I Dziemidowicz-Maślak funkcjonują cztery indywidualne kancelarie radców prawnych prowadzone przez – radcę prawnego Piotra Kodymow, radcę prawnego Elizę Nahajowską, radcę prawnego Izabelę Piskor oraz radcę prawnego Emilię Dziemidowicz-Maślak. W ramach swoich indywidualnych kancelarii, jak i współpracując stale ze sobą, radcowie prawni świadczą profesjonalne usługi prawnicze na rzecz przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz klientów indywidualnych. W celu bliższego poznania radców prawnych oraz prawników wchodzących w skład zespołu współpracujących kancelarii, a także specyfiki spraw, w których możemy Państwu pomóc, zachęcamy do zapoznania się z informacjami w zakładkach „O nas” oraz „Nasze specjalizacje”.

O nas

O nas

Zespół kancelarii stanowią zarówno radcowie prawni z bogatym, często kilkunastoletnim, doświadczeniem zawodowym, specjalizujący się w określonych dziedzinach prawa.

W czym możemy pomóc

W czym możemy pomóc

Radcowie prawni wchodzący w skład zespołu kancelarii specjalizują się w różnych, często wzajemnie uzupełniających się, dziedzinach prawa, co pozwala na zapewnienie Klientom kancelarii kompleksowej pomocy prawnej o ile Klient jest zainteresowany tego rodzaju pomocą prawną.

Aktualności

Jeżeli organ podatkowy powołuje się na przesłankę z art. 239b § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej, to chcąc wypełnić warunek wynikający z art. 239b § 2 tej ustawy, powinien wskazać na takie okoliczności stwarzające ryzyko niewykonania zobowiązania podatkowego, które wiążą się z krótszym niż 3-miesięczny okresem przedawnienia zobowiązania podatkowego. >>>